Uncategorised

Our Rating: 99.59% - 128 votes

Total Score

Review summary

کارخانه موزاییک الماس ممتاز

 

 

بهترین تولید کننده موزاییک اصفهان , افشار موزاییک اصفهان اصفهان استان اصفهان , خرید اینترنتی موزاییک اصفهان , موزاییک لاشه اصفهان , قیمت موزاییک حیاطی اصفهان , موزاییک حضرتی اصفهان , موزاییک گرانیتی اصفهان , قیمت موزاییک ارزان , قیمت انواع موزاییک یزد , نمایندگی موزاییک یزد در اصفهان , موزاییک گرانیتی یزد , موزاییک حیاطی یزد , موزاییک پرسپولیس یزد , موزاییک تهران , موزاییک پلیمری یزد , موزاییک اتوماتیک امراللهی ,

 

 

 

کارخانه موزاییک الماس ممتاز

 

***ثبت سفارش تلفنی از سراسر کشور بصورت غیرحضوری***

تلفن سفارش و مشاوره

09139751764

09139751746

کارخانه مدرن موزاییک (شعبه اصفهان و میبد یزد)

****

فروش بی واسطه انواع موزاییک ، موزاییک حیاطی ، موزاییک گرانیتی ، کفپوش ، واش بتن

 

بزرگترین و معتبرترین کارخانه موزاییک سازی اتوماتیک با پرس 900 تنی در کشور

بزرگترین مرکز خرید موزاییک در یزد

ارسال به سراسر کشور

 

فروش عمده برای پروژه های ساختمانی و مناقصات در سراسر کشور با تخفیف ویژه و قیمت استثنائی

عرضه مستقیم و بی واسطه:

ويدئو طريقه توليد موزاییک و كفپوش شركت مدرن موزاییک

 
 

فروش بی واسطه انواع موزاییکموزاییک حیاطیموزاییک گرانیتی , کفپوش

 


میزان استاندارد موزاییک

استاندارد موزاییک

مشخصـات فـنی  موزاییک اتوماتیک  مـیبد یزد و اصفهان
– ۱۰۰٪ گونیا
– ۱۰ مرحله ساب
– سیستم اتاق بخار
– سطح رویه کاملا همگن
– بدون تابیدگی و تلورانس ابعاد
– ۳ مرحله ویبره
۹۰۰ تن فشار پرس
– دارنده استاندارد ۷۵۵ ایران و گواهینامه ISO 9001 - 2000

استاندارد موزائیک مدرن میبد (موزاییک میبد)

استاندارد ۷۵۵

موزائیک باید با کلیه ویژگی های فیزیکی مشخص شده در این استاندارد مطابقت داشته باشد.

آزمون اولیه :

وقتی که مطابق روش آزمون مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد باید درکلیه موارد با آن مطابقت داشته باشد .

سایز: موزائیک متفاوت و بر حسب سفارش تعیین می گردد ولی رواداری ابعاد برای طول وعرض موزائیک مقدار ۱± میلی متر و جهت ضخامت تا ۲۰ میلی متر مقدار واداری ۲± میلی متر برای ضخامت بیشتر از ۲۰ میلی متر عدد در رواداری ۳± میلی متر و برای ضخامت بیشتر از ۲۰ میلی متر عدد در رواداری ۳± میلی متر مشخص گردیده است .

مقاومت خمشی :

وقتی که نمونه آزمایش می شود مقاومت خمشی نمونه منفرد موزائیک نباید از ۴۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و میانگین آن از ۵۰ کیلوگرم بر سانتی مربع کمتر باشد .

سایش موزاییک :

وقتی که نمونه آزمایش می شود نباید میانگین طول سایش از ۳۰ میلی متر بیشتر باشد .

جذب آب :

وقتی که نمونه آزمایش می شود نباید میانگین جذب آب موزائیک از ۸ درصد وزنی آن بیشتر باشد.

مقاومت در برابر خوردگی :

وقتی که موزاییک آزمایش می شود پس از اتمام دوره آزمایش در نمونه نباید هیچ گونه ترک خوردگی پوسته شدن و یا ریزش دانه ها به وجود آید.

ردیف مشخصه حداکثر حداقل سمنت پلاست

میزان جذب آب ۸%   کمتر از ۳ درصد

مقاومت خمشی ۵۰ kg/cm2 45 kg/cm2 بیش از ۶۰ kg/cm2

تلورانس ابعاد +- ۲ mm   +- ۲ mm

تقعر و تحدب +-۲mm   +-۲mm

میانگین سایش ۳۲ mm   —

موزاییک اتوماتیک میبد استاندارد ترین موزایک تولید شده در ایران

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

tمت یزد مan>m>
tمت یزدF>1:7;57genc0; +->jn)>m>tمت یزدF>1:7n)>>1:کlF>tarjn)>m>tمت یزدF>1:7)>m0; +->زد موزایywن "578;F>tمت یز +->زد موزایyw مan>wماینFlF>#1&ین588;ت ت حی؅>nt ent " 08;&#t| قیم #F - مو +-&#یست aagencies, #F, #F - موماینFlF>>#F - موماینFlF>>t-wrappe>tمارFlF&ی'; ست " 08;1iv FlF>t2/uقیم"wid:ccaft محFlF>,UTFlF>tent ent " 08;&##F - موماینFlF>>t-wrappe>tم: ول{:,jn)>m>wماینFlF>#1&&# اw.adjr.add1:carrow.9aa3iwک ته&ین588;ت ت حی؅>UTFlF>tent ent " 08;&##0ک(0 mقیمت یزد موزایyw مan>wماینFlF>#1ent ent " 08;&##مan>>اییییک| لی s="arزایywماینFlF>>2/=UTFlF>tarماینFlF>>t| قیمtarماینFlF>>t; ل لی s=زایywماینFlF>>لی s="arزایywماینFlF>>2/#1575;رFlF&ین588;ت ت حی؅>nt ent " 08;&##ییک سازt یز#ییک ساز2/#1575;رFlFزد موزایyw مan>wماینFlF>#1eزد موزایyw ییک ساtarماینFlF>>#F - موماینFlF>>aagencies, #F, #F - موjn)>m>wماینFlF>#1ماینFlF>>#lF>tقtFlF& 0px, rgba(0, 0,ایyw ۯین588;ت ت حی؅>a(0, 0,tyleیhoeent ent tyleیمارFlFncies8;iv FlF>t2tyleیhoeent ent " 08;&#زا585;سm/aparat-vv FlF>t2tyleیhoe/ap#1606; vme=art-cTimes New Rom 5;ss=pawmm   +-&#یست 2/#1575;رFlF +-&#یست ة| قیمtarزایywماینFlF> ۯین588;ت ت حی؅>a(0, 0,tyleی2/#1575;رFlF +-&#یست Fn.cSmilu"ی و گراF +-&#یست ة| قیمu"ی و گراF ss=pawmm   +-&#یست 2/#1575;رFlFزد موزایyw +-&#یست 2/#1575;رFlF +-&#یست F#160; +-&یتیت05 > د شFlF>t-&یتیت0mF>1:60; +-&ی'; ست زد6; vme=art-cTimes New Rom 5;ایی:c5 vme=art-cTimes 5g> +-&یتیت05 ین588;ت ت حی؅   +-&#tyleیhoe/ap#1606; vme=art-cTimes New Rom 5;5 vme=art-cTimem-3"tem-3" sthoe-cTimes New Rom 5;ایی:ن "s=breadt-wF-cTimes New Romک.cotمs New Rom 5;ss=pawmm   +-&#یست 2/#1575;رFlFزد موزایyw +-&#یست hoe-cTimes New Rom| قیمtarزایywماینFlF>mgencem-35 ین588;ت ت حی؅ماینFlF>m& و مح575;ن vme=art-cTimes New Rom 5;}t2/uodefrie;د شFlF>t 1740;ب 0x2overflx 0px 0px, #F - موزاFlF>1:7; "mp;chpx, #F - موزاFlF>1:7; "mp;chلی s="art-lFlF>tm1:,e9w2/=UTFlF>tarss=pawmm   +-&#یست ="art-lFlF>tm1:,e9w2/=UTFlF>x 0px 0px, #F - مٯین588;ت ت حی؅m/aparat-vv FlF>t2tyleیhoe/m/aparat-vv FlF>t2tyleی>اییییکhoe/m/aparat-vv FlF>t2tm1:,e9breahoe/m/aparat-v=rtl style="text-a; +-&#یست ="a&&# اw.adjr.add1:carrow.9aa3iwک ته�ff;" ; +-&#یست ="art-lFlF>tm1:,e9w-wrappe>tم: ول{:,ss=pawmm   +-&#یست a3iwک ته&ی'; ست " 08;1iv FlF>t2/uقیم"wid:ccaft محFlF>ین588;ت ت حی؅;ن vme=art-cTimes New Rom 5;}t2/uodefrie;د شFlF>tن "s=breadt-wF-cTimes New Romک.cotمs New Rom 5;1740;ب 0x2overflx 0px 0px, #F - موزاFlF>   +-&#یست ="art-lFlF>tm1:,e9w2/=UTFlF>tarss=pawmmrt-lFlF>tm1:,e9wلی s="a7;  .htییکn>    +-&#یست 2/#1575;رFlFزد موزایyw +-&#یست 2/#1575;رFlF +-&#یست Fn.cSmilu"ی و گراFlF>1:کنن "s=breadt-wFl"39men.cSmilu"'shocked.gif' +-&#یست a3iwک مu"ی و گراF ss=pawmm' +-&#یست a3iwک مu"ی و گراF ss=pawmm' +-&#یست a3لی s="arزایywماینFlF>>2/=UTFlF>tarماینFlF>>t-&یتیت0mF>1:60; +-&ین588;ت ت حی؅ +-&#یست a3iwک مtarماینFlF>>t-wrappe>tم: ول{:,ماینFlF>>t-wrappe>tمی و گراFl&# اw.adjr.add1:carrow.9aa3iwک ته&ی'; ست " 08;1iv FlF>t2/uقیم"wid:ccaft محFlF>&# اw.adjr.add1:cft محFlF>&# اwت&adjr.add1:careadt-wrapper FlF>tv class="art-layاFاFlF>todefrie;دو iv r>t-1:,e9 وass="art-lFlF>tmenublockcs="art-layاFاFlF>t="arزایywماینFlF>>2/=UTFlF>tarزایywماینFlF>>لی s="arزایywماینFlF>>اییییک| لی s="arزایywماینFlF>>یمت یزد موزایyw yاFاFlF>todefrie;زد موزایyw yاFاFlF>todی و گراF ss=pawmm' +-&#یست apaw' +-زاF ss=pawmm' +-&#یست aarrج"ر سانت/span>

FF1>

>

+-۲mm  class=binstagramrm-semozaiec/ign: righself>ای می 38 , قیم45نوarro0008 +-="arttl st style=m' +-&#ref=/en/ed) +-۲mm  class=binstagramrm-semozaiec/ign: righself>

<=posد ۷ای می 55 , قی219ییک

<: - tyle=><: - bottom><: - sty><: - borspa>tyle=-یک: solid- borspa>bottom-یک: solid- borspa> sty-یک: solid- borspa>tyle=-erif;">bottom-erif;"> sty-erif;">tyle=- واش: - borspa>bottom- واش: - borspa> sty- واش: -mments.=rtl style="text-a;d:h:n' ا"یک cache3 dirresponsiv 12pt; cNیک البراییک | تولید و فروش موزاییک و وا2بتptext-aliFA dir=rtl sg>

<5: - tyle=><5: - bottom><5: - sty><5: - borspa>tyle=-یک: solid- borspa>bottom-یک: solid- borspa> sty-یک: solid- borspa>tyle=-erif;">bottom-erif;"> sty-erif;">tyle=- واش: - borspa>bottom- واش: - borspa> sty- واش: -mments.ن "s=000 #E2341D;"col گpann style="f: هد ۷ontent> ،،#E2341D;"co1740;&#style="f pt; > +-۲mtel:%20ontent> <64ign: righself>

ontent> <64 +-۲mm  clat.meemozaiec> +-۲mm  clat.meemozaiec>

ای می 44 , قیم44ییک

<: - tyle=><: - bottom><: - sty><: -mments.ن 0008 +ل style="یک cache3 dirresponsiv وn' ازrt-size: 18pterif;">#D80E11;" حnputتاle="f="fo.12pt; c 12ptl>
l>
l>
l>
اییک | توواع موزاییک - فن آوری و محصولات موزاییک ایران - شرکت شایان گستر موزاییک | تولید و فروش موزاییک و واش بتh2erیک h2erh2ert-size: 18pterif;">#D80E11;" 576; 0x2ext-alrm-styد ۷#D80E11;"  yle=clear:both;>
#D80E11;" rt?cht=qr&chsv>#D80E11;" up value=com_content>