کارخانه موزاییک الماس ممتاز

 

 

بهترین تولید کننده موزاییک اصفهان , افشار موزاییک اصفهان اصفهان استان اصفهان , خرید اینترنتی موزاییک اصفهان , موزاییک لاشه اصفهان , قیمت موزاییک حیاطی اصفهان , موزاییک حضرتی اصفهان , موزاییک گرانیتی اصفهان , قیمت موزاییک ارزان , قیمت انواع موزاییک یزد , نمایندگی موزاییک یزد در اصفهان , موزاییک گرانیتی یزد , موزاییک حیاطی یزد , موزاییک پرسپولیس یزد , موزاییک تهران , موزاییک پلیمری یزد , موزاییک اتوماتیک امراللهی ,

 

 

 

کارخانه موزاییک الماس ممتاز

 

***ثبت سفارش تلفنی از سراسر کشور بصورت غیرحضوری***

تلفن سفارش و مشاوره

09139751764

09139751746

کارخانه مدرن موزاییک (شعبه اصفهان و میبد یزد)

****

فروش بی واسطه انواع موزاییک ، موزاییک حیاطی ، موزاییک گرانیتی ، کفپوش ، واش بتن

 

بزرگترین و معتبرترین کارخانه موزاییک سازی اتوماتیک با پرس 900 تنی در کشور

بزرگترین مرکز خرید موزاییک در یزد

ارسال به سراسر کشور

 

فروش عمده برای پروژه های ساختمانی و مناقصات در سراسر کشور با تخفیف ویژه و قیمت استثنائی

عرضه مستقیم و بی واسطه:

ويدئو طريقه توليد موزاییک و كفپوش شركت مدرن موزاییک

 
 

فروش بی واسطه انواع موزاییکموزاییک حیاطیموزاییک گرانیتی , کفپوش

 


میزان استاندارد موزاییک

استاندارد موزاییک

مشخصـات فـنی 

t-decoratio#165;وزای&"88;78;اندpan w;lor: #gin-top: |05;75;ر&vf1583p)0;تht: 575;

<"con#17slratio#1l bc"contain2u15d texean762mpan style="col8texn style=p5;ییک texn style=82;68

texn style=8582 _r608;اع موزاییک" href=/fa/>انواع موزاییک
 • ¦#1591;𪧿ی" href=/f)#151;n>

  740;" href=/f)#151;em-191;f=/faaP"colo)#1517408;زای&Bef=/f)#&/f)#&/f)#<="co0;&Be on0;<;ی" href=/f)#151;n>

  < ومutyle#1608;&#;" href=/f)#151;n>

  <;ا >< � >< 㻑: c407n>

  <;tb8157<;إ ¦: c407n><61575 >< 8;ا5;60616:575;5;60616y60;
  606.21n>< م&#;&: an>aP75;5;60616:575;5;60616:575;5;60616y>60616:57/208;&ی7n>60616:575;5;60616y>6061581;ی60616:575;5;60616y>6061581;ی60616:575;5;میزc� >< &r6: c407n>

  ;:575;5;𧋹;aP75;5;60616:575b5;5;t;">𧋹;&1;ی60;&##1575 57d/)165;1e5606.21n>< م6061575 57d/)165;1e56Co7<;㵹n>606.21n>< 7o#15760;&##1575 57d/)165;1e5606.21n>< م6061575 57d/)165;1e56;7607; 6005;&#;&:iی60616:575;5;
 • < 㻑: 7o'75;5;606.21n>< &#a8lss="nav-childo;&#/a><17n#1578;/p>

  <17n#1578;&#:#16#1578;&#:#16: 7o'75;®r; &7n>606ی/س0wN06.21ⴷ /6ی5822(d/)165;&N;㵹n>606.21e#,)#1578;i575 >< وp02;یمت اس&e="text-'6;:#tempr;&eN#16#1578;7)17an6; �ی&p7; < 8;ا5;60616:575;5;60616y60; su15d texean762mp5;ت ا&75 57d/)1ی&_l7;;ی&p7;ign: cen/ 𧌅e#4:6:575;5;60616y>60616:57/208;&ی7n>60616:575;5;60616y>6061581;ی60616:575;5;60616:575;5;60616y7<;㵹n>606.21n>< م&#;&: ;7607; 60616:57/208;&ی7n>60616:575;5;60616y>6061581;ی60616:575;5;60616:575;5;60616y37n>606.21n>< مont-size: 24pt;">60616y>60616:57/208;&ی7n>60616:575;5;60616y>6061581;ی60616:575;5;< ;  &74#157;<75;5;60616:575;5;60616y37n>606.21nt-size: 24pt;">606.21n>< مpe-page stat&# 57d/)1ی&_l7;;ی&p7;i;ز�n6;:#te##1575 57d/017n6;:#te;ign: cenی&pi;ست&i:6:560616:575;5;60616y>60616:57/208;&ی7n>60616:575;5;60616y>6061581;ی60616:575;5;<_4_2_wrappermیجان غربی<<578;:575;5;< 5;/)17n>6;i75;5;< م6061575 57d/)165;1e56;&pi;ž#1740;"tyle="col&pi75;5;60/st.5trong>606.21n>< #16ا &575;҈<6:560616:575;5;< م6061575 57d/)165;6y37n>606.21n>< xean762mp5;ت ا&017e#40;&17n6;:#160;6o160#%0;< ;  &74/)n>< م6061575 57d/)165;6yong>606.21n>< مpe-page stat&# 57d/)1ی&_l7;;ی&p7;ign: cen/ 𧌅e#6:560616:575;5;< م6061575 57d/)165;6y37n>606.21n>< مpetrong>< #1ۯ5;:#te##1575 57dst)1e58;>7o#15760575;&#)1e58; 6o+-8; tromm57dst 57dst;o+-8; tromm/)n>< م6061575 57d/)165;6y37n>606.21n>< مpetrong>< 57d/)�:575;5;6o 8;< i1605;&#;ž#156:575;5;6o+-; trmm57dst 57dst;o+-; trmm/)n>< م6061575 57d/)165;6yong>606.21n>< مpe-page stat#15o07;-page17n6;d/)165;&5;< م6061575 57d/)165;-page stat #0000ff;" title="انو176:575;5;6oine-height: 30px; tex#16ا ات/p>

  6oine-height: 30px; texمpetrong> C>

 • cript>ong>&/f#<="co0joomlatune17400#JCinm 60left<"/en/a-uk-grid-match="{target:'> ig><> .uk- crollspy="{cls:'uk-animf608;-fade uk-invisible',target:'> ig><> .uk- <1588; "uk-7n>60#1705; uk- re15170h="color: uk- <1588; "uk-7n>60#1705; uk- re15170h="color: uk- <1588; "uk-7n>60#1705; uk- re15170h="color: uk- <1588; "uk-7n>60#1705; uk- re15170h="color: uk- <1588; "uk-7n>60#1705; uk- re15170h="color: uk- <1588; "uk-7n>60#1705; uk- re15170h="color: uk- <1588; "uk-7n>60#1705; uk- re15170h="color: uk- <1588; "uk-7n>60#1705; uk- re15170h="color: uk- <1588; "uk-7n>60#1705; uk- re15170h="color: uk- <1588; "uk-7n>60#1705; uk- re15170h="color: uk- (funi>').attr({740;&:$img.attr('740;&'),nter;">$img.attr('nter;"')}),img=new Imf;",release=funi> ').af05;($canvas);$(img).li('load',funi>cript>to/colo)ig><1588; sociam10ج>toبdr4_2_wra/<1588; nuButfacebook0#rel=P"er toبdr4_2_wra/<1588; nuButtwia>rel=P"er toبdr4_2_wra/<1588; nuButgoogst #rel=P"er toبdr4_2_wra/<1588; nuButrss #rel=P"er toبdr4_2_wra/<1588; nuButinstagra00#rel=P"er toبdr4_2_wra/<1588; nuButpaper-plane-10#rel=P"er to/um1hr#1517to/colo)p1588; nuButup-مو-1>o/> 1588; spoar>ildden nitem-p17400حدط/a|hildden nitem-paتهh /> <|hildden name=op|-hیildthidden nitem-p|-hinpd ehhیildthidden nitem-p(09139751764)(09139751746)r4_2_wra>&/f)#<="co0;&Be on0;<;یtarget=_blank>SCOPSANG.IRrel=P"colo)#1517to=cript>jQuery(docum cript>to/body>to/=ite>